Zgłaszanie grup i pielgrzymów


  • Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup telefonicznie pod numerem 77 463 09 00, albo drogą mailową SANKTUARIUM ŚW. ANNY, aby ustalić godzinę Mszy św. bądź oprowadzenia po Sanktuarium i Kalwarii.
  • Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić pielgrzymkę na furcie klasztornej i potwierdzić wcześniejszą rezerwację.

Oprowadzanie i Kalwaria


  • Pielgrzymi i turyści przybywający do Sanktuarium w grupach zorganizowanych (od 15 osób), mogą poprosić o przewodnika, który przedstawi historię Sanktuarium i Kalwarii lub poprowadzi Drogę Krzyżową po Kalwarii (około 1,5 h).
  • Godziny oprowadzania 9.00, 10.00, 11.00 (tylko od 2 listopada do końca marca), 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
  • Droga Krzyżowa od Gradusów, Kaplicy Piłata do Trzech Krzyży (około 1,5 h) od poniedziałku do piątku o godz. 9.00 i 15.00 po uprzedniej rezerwacji.

Msze św. dla pielgrzymów


  • W Sanktuarium od poniedziałku do soboty odprawiane są Msze św. o godz. 7.00, 11.00 (dla pielgrzymów od 1 maja do 31 października) i o godz. 18.00 (w soboty od 1 maja do 31 października).
  • Istnieje możliwość odprawienia Mszy św. dla grupy pielgrzymkowej przez naszego kapłana, od poniedziałku do soboty o pełnych godzinach od 7.00 do 17.00.
  • Kapłani przybywający do Sanktuarium z grupami pielgrzymkowymi mogą celebrować Mszę św. od poniedziałku do soboty o pełnych godzinach od 7.00 do 18.00.

Adres Sanktuarium


Klasztor Franciszkanów

ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra Św. Anny email: sanktuarium@swanna.com.pl

Konta bankowe


UWAGA!!! Poniższe numery kont są kontami klasztornymi. Osoby dokonujące wpłaty za rezerwację miejsc noclegowych w DOMU PIELGRZYMA proszone są o szukanie informacji o numerze konta pod adresem http://dompielgrzyma.pl/

55 1090 2239 0000 0005 7600 1919 SWIFT: WBKPPLPP

lub

44 1600 1156 1847 6991 7000 0017 SWIFT: PPABPLPK